Klinisk psykolog med mange års erfaring


Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og er autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn. 

Som selvstændig psykolog har jeg mange års erfaring inden for erhvervslivet og i klinisk praksis. Desuden har jeg erfaring fra ansættelsesforhold i såvel offentlig regi, som i det private erhvervsliv. 

Jeg har tidligere været leder af Klinik for Selvmordsforebyggelse, Regionspsykiatrien, hvorfra jeg har stor erfaring med behandling af unge og voksne i en livskrise og med en selvmordsproblematik.

Tilsvarende har jeg stor erfaring med støtte og behandling af både patienter og pårørende berørt af alvorlige og kroniske sygdomme, herunder bearbejdning af sorg og tabsreaktioner, bl.a. fra mit arbejde som rådgivningsleder i Kræftens Bekæmpelse, samt i min private praksis.

Jeg har således, som klinisk psykolog gennem mange år, arbejdet med unge og voksne, der oplever at stå i eksistentielle udfordringer, når livet tager en uventet drejning, eller man af forskellige årsager føler, at man mistrives.

Mine erfaringer, udover individuel terapi, omfatter parterapi, terapi til pårørende og familier, samt individuel- og gruppesupervision til medarbejdere og ledere. Hertil krisehjælp og debriefing i forbindelse med voldsomme hændelser.

Med mange års erfaring som klinisk psykolog, erhvervspsykologisk rådgiver og leder af rådgivninger, har jeg tilegnet mig et solidt erfaringsgrundlag for at hjælpe unge, voksne og ledere gennem terapi, rådgivning og coaching. 

Gennem årene har jeg taget uddannelser og kurser for løbende at kvalificere mig og blive opdateret om ny viden og nye behandlingsmetoder. Jeg er videreuddannet inden for den kognitive behandlingsform, men benytter en bred vifte af psykoterapeutiske tilgange, tilpasset hvad der ønskes hjælp til.

Uddannelse og kurser

  • Cand. psych. fra Aarhus Universitet. Autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn. 
  • 2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi for voksne.
  • Uddannelse og kurser inden for psykodynamisk terapi.
  • Lederuddannelse inden for Ledelsesudvikling og Systemisk ledelse.
  • Specialkursuser i kognitiv adfærdsterapi ved selvmord og depression .
  • Terapikurser og konferencer i forhold til selvmordsforebyggelse.
  • Kurser inden for et bredt spekter af psykiske lidelser som angst, depression, stress, kriser, sorg og tab, psykotraumatologi.
  • Kurser og konferencer målrettet mistrivsel, sorg og kriser hos børn og unge.
  • Kurser i stress og stresshåndtering.
  • Kurser i supervision.